Home > Van afval naar grondstof > Projecten - Van afval naar grondstof > Deelname pilot nieuwe beloningssystemen

Deelname pilot nieuwe beloningssystemen

Het VNG, Afvalfonds Verpakking en Natuur en & Milieu hebben een landelijke pilot ontwikkeld voor gemeenten om met behulp van nieuwe beloningssystemen de strijd aan te gaan met zwerfafval bij maatschappelijke organisaties.

De pilot duurt 2 jaar en wordt bij goede uitkomsten vanaf 2018 landelijk dekkend ingevoerd. Gemeente Huizen is één van de gemeenten die aan deze pilot deelneemt.

Scheiden PMD-afval

De pilot houdt in dat er bij maatschappelijke organisaties beter wordt omgegaan met het scheiden van afvalstromen. En dat er een bewustwording ontstaat dat afval grotendeels nieuwe grondstof is. Deze pilot richt zich op het PMD-afval (Plastic, Metaal en Drankenkartons). Daarnaast wordt het verminderen van zwerfafval gestimuleerd. Dit alles wordt gemotiveerd door een passende beloning.

In Huizen wordt er gefocust op de sportverenigingen. Inmiddels hebben 6 verenigingen (Skivereniging Huizen, SV Huizen, HSV De Zuidvogels, BSV De Zuidvogels, HHC Hockeyvereniging, Atletiekvereniging Zuidwal), enthousiast toegezegd mee te doen. Eén  basisschool (Dr. Maria Montessorischool) doet op eigen verzoek mee. Eind maart zal het startsein gegeven worden.

 Naar boven