Home > Van afval naar grondstof > Projecten - Van afval naar grondstof

Projecten - Van afval naar grondstof

  • Deelname pilot nieuwe beloningssystemen

    Het VNG, Afvalfonds Verpakking en Natuur en & Milieu hebben een landelijke pilot ontwikkeld voor gemeenten om met behulp van nieuwe beloningssystemen de strijd aan te gaan met zwerfafval bij maatschappelijke organisaties.

 Naar boven