Water - voor bedrijven

Watervriendelijke tuin

Een watervriendelijke tuin of terras zorgt voor slimme opvang en hergebruik van het regenwater. Dat is handig bij droogte. En in een groene of watervriendelijke tuin kan regenwater (langzaam) in de grond wegzakken.

Ga naar pagina de watervriendelijke tuin

Klimaatverandering: we passen ons aan

Het klimaat verandert en de aarde wordt steeds warmer. Doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. De opwarming van de aarde is voor het grootste deel een gevolg van onze leefwijze.

Ga naar pagina klimaatverandering

Afkoppelen regenpijp

De gemeente stimuleert iedereen om de regenpijpen af te koppelen. Het schone regenwater komt dan niet meer in het vuilwater-riool terecht. Het riool raak daardoor minder snel vol. Hiermee voorkomen we wateroverlast.

Ga naar pagina regenpijp afkoppelen