Subsidie woningisolatie

Woningeigenaren die hun huis willen isoleren, kunnen gebruik maken van een gemeentelijke subsidieregeling. Onder de regeling vallen allerlei isolatiemaatregelen, zoals vloerisolatie, dakisolatie en isolerend glas. Er geldt een vast bedrag per vierkante meter per maatregel. Het maximale bedrag per woning is 1.000 euro. De subsidie wordt aangevraagd nadat de maatregelen zijn getroffen. Dit moet wel binnen 3 maanden gebeuren.

Wie kan subsidie aanvragen?

U kunt deze subsidie aanvragen als u eigenaar en hoofdbewoner bent van een woning in Huizen. Uw woning moet zijn gebouwd voor 1 januari 2020.

Voor welke maatregelen kan ik subsidie krijgen?

Op de subsidielijst staat voor welke maatregelen u subsidie kunt aanvragen. Let op, er geldt een minimumomvang per maatregel. Dat leest u ook op de subsidielijst. Voor spouwmuurisolatie in een tussenwoning geldt bijvoorbeeld dat minstens 15 m2 moet worden geïsoleerd om voor subsidie in aanmerking te komen.

Wanneer moet ik subsidie aanvragen?

U vraagt subsidie aan zo spoedig mogelijk nadat de isolatiemaatregel is aangebracht, maar in elk geval binnen 3 maanden na plaatsing van de isolatiemaatregel.

Hoe vraag ik subsidie aan?

U vraagt subsidie aan met dit aanvraagformulier. Op het formulier staat welke gegevens nodig zijn bij de aanvraag. Dit zijn in ieder geval:

 • een kopie van de factuur
 • een kopie van het betalingsbewijs zoals een bankafschrift
 • informatie over de aard en omvang van de maatregel(en), zoals een kopie van de offerte.

Wanneer wordt de subsidie geweigerd?

Er kunnen redenen zijn om de aanvraag niet in behandeling te nemen of te weigeren, bijvoorbeeld als:

 • het om een huurwoning gaat;
 • de maatregel al voor 10 januari 2020 is uitgevoerd;
 • voor dezelfde maatregel al eerder subsidie is verleend door de gemeente;
 • de maatregel door de woningeigenaar zelf wordt geplaatst (doe-het-zelfmaatregelen);
 • de maatregel wordt geplaatst aan uitbreidingen aan woningen, zoals aan- en uitbouwen, erkers en dakkapellen;
 • het om een maatregel gaat aan een schuur, garage of bijgebouw.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Als de aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 8 weken een brief waarin staat of de subsidie wordt verleend.

Andere regelingen

Op dit moment (2020) zijn er de volgende mogelijke regelingen:
 

 1. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): Dit is een tegemoetkoming in de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Meer informatie vindt u op de website Investeringssubsidie duurzame energie van de overheid.
   
 2. Subsidie energiebesparing eigen huis voor woningeigenaren en VvE’s: woningeigenaren kunnen deze subsidie aanvragen, indien er minstens twee energiebesparende (isolerende) maatregelen worden uitgevoerd. Kijk op de webpagina Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) van de overheid voor de voorwaarden. U leest daar ook over de landelijke subsidieregeling voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). 
   
 3. Energiebespaarlening: Hiermee kunnen huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren een lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen. Tegen een gunstige rente. Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds.
   
 4. Voor zonnepanelen kunt u op de aanschaf 21% btw terugvragen. Lees meer op www.iedereendoetwat.nl.
   
 5. Subsidie eenvoudige energiemaatregelen: woningeigenaren in Huizen kunnen onder bepaalde voorwaarden eenmalig 90 euro subsidie krijgen om kleine energiebesparende maatregelen te nemen.

Meer informatie

U kunt hier alle documenten die horen bij deze subsidieregeling downloaden: