Subsidie voor woningeigenaren

Budget energiesubsidieregeling Mijn Huis Klimaatbewust is uitgeput

Het budget voor de energiesubsidieregeling Mijn Huis Klimaatbewust is uitgeput. Het is daarom vanaf 10 januari 2020 niet meer mogelijk om subsidieaanvragen voor deze regeling in te dienen. Aanvragen die toch worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Lopende aanvragen

Woningeigenaren die voor 10 januari 2020 een aanvraag hebben ingediend, ontvangen per brief een reactie op hun aanvraag.

Woningeigenaren aan wie reeds subsidie is verleend, maar nog geen aanvraag tot vaststelling hebben gedaan, kunnen dit doen met het Aanvraagformulier subsidievaststelling Mijn Huis Klimaatbewust (link naar dit formulier). Let op: dit formulier kunt u niet gebruiken voor een nieuwe aanvraag.

Nieuwe subsidieregeling in voorbereiding

De gemeente werkt aan het opstellen van een nieuwe subsidieregeling op het gebied van woningisolatie. De gemeenteraad beslist daarover in de vergadering van maart. De nieuwe regeling zal na vaststelling bekend worden gemaakt op www.huizen.nl en in het Nieuwsblad voor Huizen.

Zijn er andere regelingen waarvan ik gebruik kan maken?

Op dit moment (2019) zijn er de volgende landelijke regelingen:

  1. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): Dit is een tegemoetkoming in de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Meer informatie vindt u op de website Investeringssubsidie duurzame energie van de overheid.
     
  2. Subsidie energiebesparing eigen huis voor woningeigenaren en VvE’s: vanaf 2 september 2019 is er voor woningeigenaren de mogelijkheid om subsidie aan te vragen, indien er minstens twee energiebesparende (isolerende) maatregelen worden uitgevoerd. Kijk op de webpagina Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) van de overheid voor de voorwaarden. U leest daar ook over de landelijke subsidieregeling voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). 
     
  3. Energiebespaarlening: Hiermee kunnen huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren een lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen. Tegen een gunstige rente. Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds.