Subsidie voor woningeigenaren

Woningeigenaren in Huizen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen in de woning. De gemeenteraad stelde daartoe de subsidieregeling Mijn Huis Klimaatbewust vast.

Voor wie is de subsidieregeling bedoeld?

De regeling is bedoeld voor eigenaren van een koopwoning in de gemeente Huizen.

Kan ik als huurder energiesubsidie aanvragen?

Nee, dat is niet mogelijk. Neem contact op met uw verhuurder of woningcorporatie de Alliantie.

Kan ik zelf subsidie aanvragen? Of kan ik dat beter samen met mijn buren doen?

Dit kan allebei. U kunt voor uw eigen woning subsidie aanvragen. En als u tegelijk met minstens drie andere woningeigenaren subsidie aanvraagt, geldt er een extraatje: de buurbonus. Dit is een aanvulling op uw eigen subsidie. U hoeft niet naast of dichtbij elkaar te wonen. Maar u moet wel allemaal in Huizen wonen.

Waarmee moet ik rekening houden bij mijn aanvraag?

De regels en voorwaarden leest u in het aanvraagformulier en de toelichting. Enkele belangrijke regels zijn:

 • Subsidie is alleen mogelijk voor bestaande woningen. Niet voor nieuwbouwwoningen.
 • U krijgt geen subsidie als: 
  • u op het moment van uw aanvraag al verplichtingen bent aangegaan met de installateur of aannemer voor plaatsing van de energiemaatregel in uw huis.
  • het om een maatregel gaat voor nieuw te plaatsen uitbreidingen aan uw woning, zoals aan- en uitbouwen, erkers en dakkapellen.
  • U de energiemaatregel zelf plaatst (zogeheten doe-het-zelfmaatregelen).
  • U al eerder subsidie in het kader van deze regeling hebt aangevraagd.

Voor welke maatregelen is er subsidie?

Het aanvragen van subsidie is mogelijk voor:

 • dakisolatie
 • spouwmuurisolatie
 • gevelisolatie 
 • vloerisolatie 
 • HR++ glas 
 • zonnepanelen
 • zonnepannen ofwel dakvervangende zonnepanelen
 • zonneboiler

Hoe hoog is de subsidie?

De hoogte van de subsidie hangt af van de aard en omvang van de maatregel. Het subsidiebedrag is (zonder de buurbonus) ongeveer 15 tot 20% van de investering in de energiemaatregel.

Hoe hoog is de buurbonus?

Als u met minstens 3 woningeigenaren tegelijk subsidie aanvraagt, ontvangt elke aanvrager een buurbonus van € 200,- per woning. Met de buurbonus kan de subsidie oplopen tot maximaal 40% van de investering.

Is er een maximum aan subsidie?

Ja. De maximale subsidie per woning is (inclusief eventuele buurbonus) € 1.000,-. Een uitzondering is de subsidie voor woningen waarop zonnepannen (ofwel dakvervangende zonnepanelen) worden geplaatst. Zie daarvoor de aanvraagformulieren en de toelichting. De gemeentelijke subsidie per woning (inclusief eventuele buurbonus) is in elk geval nooit meer dan 40% van de investering van de uitgevoerde energiemaatregelen in die woning.

Kan ik ook subsidie aanvragen voor maatregelen die al zijn getroffen?

Nee, dat is niet mogelijk.

Meer informatie en aanvragen

De volledige tekst van de subsidieregeling van 'Mijn Huis Klimaatbewust' vindt u op de website van de overheid.

De aanvraagformulieren, de regeling en de toelichting kunt u hieronder downloaden. U kunt ook van maandag t/m vrijdagochtend terecht bij het Omgevingsloket van de gemeente. Let hierop bij uw aanvraag en correcte afhandeling van de subsidie:

Zijn er nog andere regelingen waarvan ik gebruik kan maken?

Op dit moment (2019) zijn er de volgende landelijke regelingen:

 1. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): Dit is een tegemoetkoming in de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Meer informatie vindt u op de website Investeringssubsidie duurzame energie van de overheid.
   
 2. Subsidie energiebesparing eigen huis voor woningeigenaren en VvE’s: vanaf 2 september 2019 is er voor woningeigenaren de mogelijkheid om subsidie aan te vragen, indien er minstens twee energiebesparende (isolerende) maatregelen worden uitgevoerd. Kijk op de webpagina Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) van de overheid voor de voorwaarden. U leest daar ook over de landelijke subsidieregeling voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). 
   
 3. Energiebespaarlening: Hiermee kunnen huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren een lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen. Tegen een gunstige rente. Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds.