Schoolproject Huizermaat over duurzaamheid (04-02-2019)

De Scholengemeenschap Huizermaat is op 29 januari gestart met een uitdagend project over duurzaamheid en circulaire economie. Ook de Wouter Schatborn Stichting (voor duurzame energie) speelt een belangrijke rol in dit project. Doel van het nieuwe project is om leerlingen te informeren over de ontwikkelingen die horen bij duurzaamheid en circulaire economie in de gemeente Huizen.

Leidt het project tot een succes? Dan is het plan om dit op meerdere scholen toe te passen.   

Meer informatie over het project

Leerlingen van 4HAVO (vak: Natuur, Leven en Technologie) en 5VWO (vak: scheikunde) nemen deel aan het project. De ontwikkelingen worden door hen stapsgewijs onderzocht in de omgeving. De verzamelde data wordt geanalyseerd en gepresenteerd. Leerlingen doen voornamelijk onderzoek bij bedrijven. 

Vervolgens worden uit de onderzoeksgroepen de meest in het oog springende resultaten uitgewerkt. Deze resultaten worden gepresenteerd in combinatie met de tweejaarlijkse Wouter Schatborn Lezing in november 2019.

Gastlessen en workshops

Er hebben zich al diverse personen en bedrijven aangemeld als gastspreker en/of organisator van workshops. Daaronder bijvoorbeeld Barbara Boudewijnse, wethouder Gooise Meren en lid van de commissie duurzaamheid en milieu van de Regio Gooi en Vechtstreek. Het internationale softwarebedrijf SAS uit Huizen zal de dataverwerking en gastlessen over ‘big data’ verzorgen.

Meld je bedrijf aan!

Lijkt het je leuk om in je bedrijf leerlingen uit Huizen te ontvangen voor dit project? Neem dan contact op met projectcoördinator Bas de Bruijn van SG Huizermaat via 06 52 85 49 97 of bdbruijn@gsf.nl.