Bergingsbak Gooilandweg (08-03-2016)

In mei zijn de werkzaamheden gestart om een bergingsbak aan te leggen onder de toekomstige rotonde van de Graaf Wichman en Gooilandweg. Op dit moment staat de Gooilandweg onder water na een zware regenbui. De bergingsbak moet dit voorkomen. Hij kan namelijk bij zware regenbuien ruim 800.000 liter vuilwater opslaan!


Werking bergingsbak

In de bergingsbakbak kunnen we vuilwater opvangen uit het gemengde rioolstelsel. In het gemengde riool wordt namelijk huishoudelijk afvalwater en regenwater in één buis afgevoerd. Bij zware regenbuien raakt deze buis snel vol. Zo kan er vuil water op straat komen te staan. Dit water vormt een risico voor de volksgezondheid en zorgt voor wateroverlast. De bergingsbak gaat dit voorkomen. Hij kan namelijk 800.000 liter extra water opvangen. Op deze manier komt het vervuilde water uit de riolen niet op straat terecht!

Sportveld Erfgooierscollege

Ook onder het sportveld van het Erfgooierscollege (vlakbij de Bovenweg) nemen we klimaatbestendige maatregelen. Er worden namelijk vier bergingsleidingen aangelegd. Deze leidingen zorgen voor opvang van overtollig water bij zware buien. De bergingsbak en de bergingsleiding staan nu nog los van elkaar, maar worden in de toekomst verbonden. Op deze manier kunnen we 500.000 extra liter water opslaan.  Op deze manier wordt er een schone en gezonde leefomgeving gerealiseerd. En wordt er gewerkt aan een klimaatbestendige toekomst!

Doe ook mee

U kunt zelf ook meehelpen om de wateroverlast te verminderen. Dit kunt u doen door regenwater op uw dak en perceel in uw eigen tuin op te vangen. Daarmee ontlast u het riool en voorkomt u dat er rioolwater op straat komt te staan. Voor tips kunt u kijken bij regenpijp afkoppelen