Nieuws Huizen Klimaatbewust

 • Budget energiesubsidieregeling Mijn Huis Klimaatbewust is uitgeput

  (10-01-2020)

  Het budget voor de energiesubsidieregeling Mijn Huis Klimaatbewust is uitgeput. Het is daarom niet meer mogelijk om subsidieaanvragen voor deze regeling in te dienen. Aanvragen die toch worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Woningeigenaren die al een aanvraag hebben ingediend, ontvangen per brief een reactie op hun aanvraag.

 • Coöperatie HuizenDuurzaam adviseert Huizers bij energietransitie

  (20-12-2019)

  HuizenDuurzaam is een in 2019 door een aantal bewoners van Huizen opgezette coöperatie met als doel alle inwoners van Huizen te adviseren bij de komende energietransitie. Het advies is gratis en wordt gegeven door energiecoaches: experts op het gebied van energie. Bij aanvraag wordt een afspraak gemaakt met de coach, die samen met de bewoner het huis ‘schouwt’. Daaruit volgt een advies.

 • Inwoners en belanghebbenden buigen zich over opwek van duurzame energie

  (19-12-2019)

  In het gemeentehuis van Huizen konden inwoners en belanghebbenden op dinsdag 17 december 2019 hun mening geven over de mogelijkheden en locaties voor het opwekken van duurzame energie zoals wind en zon in hun omgeving. Er waren circa 40 mensen aanwezig.

 • Denk mee over duurzame opwekking van energie in de regio

  (27-11-2019)
  Denk mee over de opwekking van duurzame energie

  In het Klimaatakkoord hebben we afspraken gemaakt om over te gaan op andere energiebronnen dan aardgas. Met een Regionale Energie Strategie (RES) leggen we vast hoe we in onze regio energie duurzaam gaan opwekken. Wij vragen hulp van inwoners en belanghebbenden bij het opstellen van de RES.

 • Klankbordgroep Stad en Lande/Bovenweg 5 november 2019

  (07-11-2019)