Nieuws Huizen Klimaatbewust

  • Zwembad Sijsjesberg

    (01-02-2012)

    Bij de renovatie van dit prachtige zwembad in 2011 is ervoor gekozen om een grote hoeveelheid zonnecollectoren toe te passen.

  • Zonnestroommast Oude Haven

    (01-02-2007)

    Om het toepassen van zonne-energie in Huizen te stimuleren besloot de gemeenteraad in 2000 om, gelijktijdig met de plaatsing van zonnepanelen op het gemeentehuis, een zonnestroommast op een opvallende plek in Huizen te plaatsen. Die locatie werd de Oude Haven, waar een zonnestroommast al sinds 2004 opwekt.