Nieuws Huizen Klimaatbewust

 • Bouwbedrijven slaan handen ineen voor verduurzamen VvE’s

  (23-07-2020)

  Vier bedrijven, Intersell, Slokker, Gijs & Van Cleef en Mokveld Bouw, ondertekenden op 2 juli een samenwerkingsovereenkomst bij Bouwmensen in Bussum om panden van Verenigingen van Eigenaren in Gooi en Vechtstreek te verduurzamen. 

 • Webinars energiebesparing op 31 augustus en 3 september

  (10-07-2020)
  De gemeente organiseert 31 augustus en 3 september webinars over energiebesparing

  Woningeigenaren uit Stad en Lande en Bovenweg kunnen maandag 31 augustus en donderdag 3 september een webinar volgen over energiebesparing. Tijdens de webinar presenteert het Duurzaam Bouwloket energiescans van verschillende type woningen in de wijken. Eigenaren van dezelfde type woningen krijgen zo een goed beeld welke energiebesparende maatregelen zij kunnen nemen. Iedere avond komen vier typen woningen aan bod.

 • Campagne energiebesparing gaat digitaal

  (09-06-2020)

  De wijkaanpak Stad en Lande en Bovenweg krijgt in september een digitaal vervolg. Door de coronacrisis moesten de geplande activiteiten rondom de wijkaanpak voor woningisolatie opgeschort worden. Na de zomer willen de gemeente en het Duurzaam Bouwloket de campagne weer opstarten. In de nieuwe anderhalve metersamenleving betekent dit dat de geplande informatiebijeenkomsten digitaal gaan.

 • Ledverlichting populair bij aanvragen subsidie

  (04-06-2020)

  Huiseigenaren kunnen nog tot 31 maart 2021 maximaal 90 euro terugkrijgen als zij kleine energiebesparende maatregelen nemen. Bijna 70 procent van de aanvragen in Huizen tot nu toe is voor ledverlichting. Op de tweede plaats staat inductiekookplaten (17 procent), gevolgd door woningventilatie (8 procent).

 • Ecologisch bermbeheer – een nieuw maaibeleid

  (02-06-2020)

  We vinden het belangrijk om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het versterken van de kwaliteit van natuurgebieden. Maar ook door de bermen op een goede manier te beheren dragen we hieraan bij.