Energie - voor inwoners

Energie besparen

Energie besparen is altijd zinvol. Het is fijn voor uw portemonnee en levert meer comfort op. Bovendien zet u daarmee de eerste stap naar aardgasvrij wonen. 

Ga naar pagina energie besparen

Transitievisie warmte

In 2021 moet elke gemeente in Nederland een visie hebben waarin staat in welke volgorde de wijken van het aardgas af gaan. Welke oplossingen liggen voor de hand? Dit heet de Transitievisie Warmte.

Ga naar de pagina transitievisie warmte.

Regionale Energiestrategie (RES)

In de RES staat hoeveel duurzame elektriciteit (zon en wind) we in de regio kunnen opwekken. Hoe wordt dat zorgvuldig ingepast in de dorpen en in het landschap?

Naar de pagina over de RES

Subsidie

Woningeigenaren in Huizen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor energiemaatregelen in de woning. Er is subsidie beschikbaar voor woningisolatie en voor kleine, eenvoudige energiemaatregelen

Ga naar pagina subsidie voor woningeigenaren