Energie besparen - voor inwoners

Bijna alle Nederlandse huizen zijn nu nog aangesloten op het aardgasnet. Maar ons land moet in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat we geleidelijk aan moeten overstappen op andere manieren om huizen te verwarmen en om te koken. Een enorme opgave, waarop we ons moeten en ook kúnnen voorbereiden.

Om de overstap naar aardgasvrij wonen makkelijker te maken is energie besparen altijd zinvol. Het is bovendien fijn voor uw portemonnee en levert meer wooncomfort op.

Wat kunt u zelf doen?

Duurzaam Bouwloket, het energieloket van de gemeente

Het Duurzaam Bouwloket is het energieloket van de gemeente Huizen en van veel andere gemeenten. U vindt hier als woningeigenaar veel informatie over maatregelen om energie te besparen in uw woning.

Besparen in een huurhuis 

Op de website van de Woonbond vindt u veel informatie en tips om energie te besparen. Vraag aan uw woningcorporatie (in Huizen is dit vaak de Alliantie) wat u zelf mag doen en wat de Alliantie doet aan energiebesparing.  

Huurt u uw woning van een particuliere eigenaar? Neem dan contact op met de eigenaar. 

Maakt u onderdeel uit van een VvE?

Op de website duurzame-vve.nl leest u welke stappen u kunt zetten om uw VvE-complex te verduurzamen. De stappen zijn:

  • oriëntatie op de mogelijkheden voor verduurzaming
  • onafhankelijk advies
  • ontwikkelen van een uitvoeringsplan
  • begeleiden van de uitvoering.

De eerste stap (oriëntatie op de mogelijkheden) is kosteloos. De website www.duurzame-vve.nl is een initiatief van gemeenten in de regio Eemland en Gooi en Vechtstreek.

Woont u in een monument?

Op de website van Stichting ERM vindt u veel nuttige informatie over de verduurzaming van monumenten.

Wat doet de gemeente?


Klik om te vergroten.

Bovenstaande infographic is ook als pdf te downloaden

Transitievisie Warmte

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de wijken in Huizen overgaan op alternatieven voor aardgas. In 2021 moet elke gemeente in Nederland een visie hebben waarin staat in welke volgorde de wijken van het aardgas af gaan. Hierin staat ook welke oplossingen voor aardgasvrij voor de hand liggen. Dit heet de Transitievisie Warmte.

Regionale Energiestrategie (RES)

Met de gemeenten in onze omgeving maken we een Regionale Energiestrategie, kortweg RES. Dit is een plan waarin staat hoeveel duurzame elektriciteit (zon en wind) we in de regio kunnen opwekken. Ook wordt gekeken hoe dat op een zorgvuldige manier kan worden ingepast in de dorpen en in het landschap.

Maatregelen in de gemeente

De gemeente wil graag het goede voorbeeld geven. Huizen ging bijvoorbeeld als eerste gemeente in Nederland over op ledlicht in alle lantaarnpalen. Daarnaast werken we aan het energiezuiniger en aardgasvrij maken van onze eigen gebouwen. En waar mogelijk plaatsen we zonnepanelen.

Wilt u weten welke maatregelen de gemeente allemaal neemt? Bekijk dan de 4e tussenrapportage van het Milieuprogramma 2016-2020 (pdf).

Subsidie

Woningeigenaren in Huizen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor energiemaatregelen in de woning. Er is subsidie beschikbaar voor woningisolatie en voor kleine, eenvoudige energiemaatregelen, zoals radiatorfolie en tochtstrippen. 

Tips en meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of meehelpen aan een schoner milieu? Kijk dan verder op de volgende websites:

  • Milieu Centraal is een overzichtelijke website met veel praktische tips over diverse onderwerpen die met het milieu en het klimaat te maken hebben. 
  • Op de website van Woonbond vinden huurders (en anderen) veel informatie over wat u zelf kunt doen om energie te besparen. 
  • Het Duurzaam Bouwloket helpt u om de juiste keuzes te maken bij het duurzaam maken van uw woning.
  • Iedereen doet wat is een landelijke campagne die gestart is om u te helpen met het verduurzamen van uw leefomgeving

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met de gemeente. Vraag naar team Beleid van de afdeling Omgeving.

Telefoon: 14 035
E-mail: gemeente@huizen.nl