Energie besparen en verplichtingen - voor bedrijven

Energiebesparing is enorm belangrijk om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit geldt voor iedereen, maar zeker voor de industrie, bedrijven, maatschappelijke instellingen, (sport)verenigingen, scholen en dergelijke. Velen van u zijn daarom verplicht om energie te besparen. Welke verplichtingen voor u gelden, leest u hieronder. Met informatie en adviezen. Bij het besparen van energie gaat het soms dus om moeten, maar altijd om kunnen. Elke besparing is zinvol!

Wat bent u verplicht om te doen?

Er zijn een aantal verplichtingen vanuit de overheid. Met de Wetchecker energiebesparing weet u binnen vijf minuten welke plichten er voor u gelden. U vindt er ook tips en oplossingen. 

Informatieplicht (vanaf 1 juli 2019)

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 geldt ook de informatieplicht. Dit geldt alleen voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit óf 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland.

Kantoren naar energielabel C (uiterlijk in 2023)

Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoor, groter dan 100m2, minimaal energielabel C hebben (oftewel een Energie-Index van minimaal 1,3). Heeft u dit niet op 1 januari 2023? Dan mag u uw kantoor niet meer als kantoor gebruiken. Er zijn enkele uitzonderingen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Toezicht

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) houdt in de gemeente Huizen toezicht op energiebesparing bij bedrijven. Ook geeft de OFGV hierover advies. Kijk op hun website voor meer informatie over de rol van de OFGV.  

Wat kunt u zelf doen?

Kennisbank energie besparen

In de Kennisbank energie besparen van de overheid vindt u alle wettelijk erkende technieken voor energiebesparing. Per bedrijfstak kunt u er alles vinden. Met (in de toekomst) ook informatie over andere kansrijke maatregelen. 

Milieubarometer

De Milieubarometer is een handig instrument om te meten hoe goed u al bezig bent. De barometer wordt door alle bedrijfstakken gebruikt. U vult zelf uw milieugegevens in. De barometer toont helder hoe u ervoor staat. U ontvangt uw milieuprestatie en uw CO2-voetafdruk (CO2-footprint). De barometer toont ook wat u nog kunt (of moet) verbeteren. Met diverse voorbeelden.

Energiescans voor verenigingen

Energiekosten zijn vaak erg hoog voor bijvoorbeeld sportverenigingen. Een energiescan laat zien waarop u blijvend energie kunt besparen. Het laat u zien wat het u kost én bespaart in de portemonnee. Diverse verenigingen gingen u voor!

Sportverenigingen, maar ook verenigingen en stichtingen in de cultuursector kunnen onder bepaalde voorwaarden bij de gemeente Huizen een vergoeding ontvangen voor een energiescan. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Bel naar 14 035 en vraag naar het team Beleid van de afdeling Omgeving.

Wat doet de gemeente?

Met de informatie op deze pagina helpt de gemeente u op weg. Om duidelijkheid te geven over welke plichten en kansen u heeft om energie te besparen in uw bedrijf of organisatie.

Voorbeeld geven

Als gemeente willen we op allerlei manieren het goede voorbeeld geven. Huizen had bijvoorbeeld als eerste gemeente in Nederland led-verlichting in alle lantaarnpalen. Daarnaast werken we aan het energiezuiniger en aardgasvrij maken van onze eigen gebouwen. En waar mogelijk plaatsen we zonnepanelen. 

Wilt u weten welke maatregelen de gemeente allemaal neemt? Bekijk dan de 3e tussenrapportage van het Milieuprogramma 2016-2020.

Zonnepanelen op gemeentehuis

Er zijn 508 nieuwe zonnepanelen geplaatst op het dak van het gemeentehuis. Wethouder Bert Rebel nam een kijkje bij de werkzaamheden.

Subsidie

Sportverenigingen, maar ook verenigingen en stichtingen in de cultuursector kunnen onder bepaalde voorwaarden bij de gemeente Huizen een vergoeding ontvangen voor een energiescan. Neem voor meer informatie contact op met team Ontwikkeling van afdeling Maatschappelijk beleid.

Telefoon: 14 035
E-mail: gemeente@huizen.nl

Tips en meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of meehelpen aan een schoner milieu? Kijk dan verder op de volgende websites:

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met de gemeente. En vraag naar het team Beleid van de afdeling Omgeving.
Telefoon: 14 035
E-mail: gemeente@huizen.nl