Aardgasvrij werken

Bijna alle Nederlandse gebouwen en woningen zijn nu nog aangesloten op het aardgasnet. Maar Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat we moeten overstappen op andere manieren van verwarmen en koken. De gemeente bereidt zich hierop voor en betrekt iedereen die hier werkt en woont bij haar plannen. Energie besparen en kiezen voor duurzame oplossingen is altijd zinvol. Het maakt de overstap naar aardgasvrij wonen straks ook makkelijker. 

Wat doet de gemeente?

Andere warmtebronnen

Samen met veel andere partijen zet de gemeente op een rij welke manieren van verwarmen er beschikbaar zijn. We werken daarin ook samen met andere gemeenten in de regio. 

Plan maken

Het is voorlopig nog niet duidelijk wanneer het afkoppelen van aardgas gaat gebeuren. Dat kan voor veel wijken nog lang duren. Het maken van een goed plan voor een aardgasvrije wijk is een ingewikkeld proces. We willen zeker weten dat toekomstige oplossingen duurzaam zijn en voor iedereen betaalbaar en betrouwbaar. Zo’n plan stellen we daarom altijd op in overleg met ondernemers, inwoners, netbeheerder Liander, woningcorporatie de Alliantie en andere betrokkenen. We zijn hierin voor een deel ook afhankelijk van landelijke beslissingen. Eind 2021 moet elke gemeente in Nederland een plan hebben waarin staat in welke volgorde de wijken van aardgas af gaan.

Voorbeeld geven

Als gemeente willen we op allerlei manieren het goede voorbeeld geven. Huizen had bijvoorbeeld als eerste gemeente in Nederland led-verlichting in alle lantaarnpalen. Daarnaast werken we aan het energiezuiniger en aardgasvrij maken van onze eigen gebouwen. En waar mogelijk plaatsen we zonnepanelen. 

Wilt u weten welke maatregelen de gemeente allemaal neemt? Bekijk dan de 3e tussenrapportage van het milieuprogramma 2016-2020

Aanpak in de wijk (Stad en Lande en Bovenweg)


Wethouder Bert Rebel vertelt…‘Een aardgasvrije toekomst’

In de wijken Stad en Lande en Bovenweg is gestart om een ‘routekaart naar aardgasvrij’ op te stellen. Dit is een stappenplan over hoe de wijk – met alle betrokkenen – het beste naar een aardgasvrije wijk kan toegroeien.

Op 11 december 2018 en 14 januari waren de eerste bewonersbijeenkomsten. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan de impressie van de bewonersavonden.

Op 11 maart 2019 was de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. Het verslag, de presentatie en de beschreven flipovers vindt u op de pagina klankbordgroep 11 maart 2019.

Mogelijkheden voor de toekomst

Hoe ziet een aardgasvrije woning of wijk eruit? Hieronder ziet u enkele voorbeelden. Sommige manieren worden al gebruikt, andere zijn nog in ontwikkeling. Elke manier van verwarmen heeft voor- en nadelen. In Huizen moeten we met elkaar nog beoordelen welke opties het beste kunnen passen en op welke termijn.

Warmtenet

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dit wordt ook wel stadsverwarming genoemd. De warmte kan van verschillende bronnen komen. Bijvoorbeeld uit grondwater, oppervlaktewater, afvalwater uit het riool, de lucht, de bodem of hele diepe grondlagen (aardwarmte). Het warme water kan veel huizen en gebouwen tegelijk verwarmen. Zo kunnen we hele straten en wijken aardgasvrij maken. 

Groen gas

Groen gas is een goede vervanger van aardgas. De meest gebruikte vorm is biogas. Biogas wordt gemaakt van mest, rioolslib, gft, plantenresten en dierenresten. Als dit gaat gisten, komt er methaan vrij. Dit methaan noemen we biogas. In aardgas zit ook veel methaan. Daarom lijkt biogas veel op aardgas. Er zijn nieuwe vormen van groen gas in ontwikkeling, zoals waterstof.

Waterstof

Waterstof maak je door water te splitsen met behulp van (een overschot aan) groene stroom. Het wordt al gebruikt voor auto’s en door de industrie. Misschien kunnen we in de toekomst een deel van onze huizen verwarmen met waterstof. Want waterstof kan vrij eenvoudig door onze gasleidingen lopen. Maar waterstof is niet geschikt om op te koken. En op dit moment is er niet genoeg (overschot aan) groene stroom om waterstof te maken. 

Warmtepomp 

Een warmtepomp is een elektrische vervanging voor uw cv-ketel. Een warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht, de bodem of het grondwater. U heeft hiervoor wel speciale lagetemperatuurradiatoren, vloerverwarming of wandverwarming nodig. Ook moet u overstappen op elektrisch koken. 

Wat u zelf al kunt en moet doen

Het besparen van energie is altijd zinvol, ook als uw pand voorlopig nog niet van aardgas af gaat. En het wordt makkelijker om in de toekomst echt van aardgas af te gaan.

Kennisbank energie besparen 

In de Kennisbank energie besparen van de overheid vindt u alle wettelijk erkende technieken voor energiebesparing. Per bedrijfstak kunt u er alles vinden. Met (in de toekomst) ook informatie over andere kansrijke maatregelen. 

Milieubarometer

De Milieubarometer is een handig instrument om te meten hoe goed u al bezig bent. De barometer wordt door alle bedrijfstakken gebruikt. U vult zelf uw milieugegevens in. De barometer toont helder hoe u ervoor staat. U ontvangt uw milieuprestatie en uw CO2-voetafdruk (CO2-footprint). De barometer toont ook wat u nog kunt (of moet) verbeteren. Met diverse voorbeelden.

Energiescans voor verenigingen

Energiekosten zijn vaak erg hoog voor bijvoorbeeld sportverenigingen. Een energiescan toont waarop u blijvend energie kunt besparen. Het laat zien wat het u kost én bespaart in de portemonnee. Diverse verenigingen gingen u voor!

Sportverenigingen, maar ook verenigingen en stichtingen in de cultuursector kunnen onder bepaalde voorwaarden bij de gemeente Huizen een vergoeding ontvangen voor een energiescan. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Bel naar 14 035 en vraag naar team Omgeving.

Verplichtingen

Er zijn een aantal verplichtingen vanuit de overheid. Met de Wetchecker energiebesparing weet u binnen vijf minuten welke plichten er voor u gelden. U vindt er ook tips en oplossingen.

Informatieplicht (vanaf 1 juli 2019)

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 geldt ook de informatieplicht. Dit geldt alleen voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit óf 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland.

Kantoren naar energielabel C (uiterlijk in 2023)

Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoor, groter dan 100m2, minimaal energielabel C hebben (oftewel een Energie-Index van minimaal 1,3). Heeft u dit niet op 1 januari 2023? Dan mag u uw kantoor niet meer als kantoor gebruiken. Er zijn enkele uitzonderingen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Toezicht

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) houdt in de gemeente Huizen toezicht op energiebesparing bij bedrijven. Ook geeft de OFGV hierover advies. Kijk op hun website voor meer informatie over de rol van OFGV.  

Tips en meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of meehelpen aan een gezonde leefomgeving? Kijk dan verder op de volgende websites:

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de gemeente. En vraag naar het team Beleid van de afdeling Omgeving.
Telefoon: 14 035
E-mail: gemeente@huizen.nl