Home > Klimaatbestendig > Projecten - Klimaatbestendig > Herinrichting Zenderwijk

Herinrichting Zenderwijk

De gemeente vernieuwt de riolering in de Zenderwijk. Daarbij krijgt de hele openbare ruimte een facelift. Dit doen we samenspraak met de bewoners.

Duurzaam veilige inrichting

De buurt krijgt een duurzaam veilige inrichting, wat er voor zorgt dat er minder hard kan worden gereden. We vervangen het asfalt voor straatstenen en leggen verkeersdrempels aan. Om de verkeersveiligheid in de buurt te verhogen krijgen we subsidie van de Provincie Noord Holland. Daarnaast maken we de buurt klimaatbestendiger.

Droger en natter!

Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger en warmer en duren ze langer. Daarnaast zijn er vaker zwaardere regenbuien. Hier bereiden wij ons op voor, door de waterhuishouding in de buurt te verbeteren en minder te verstenen (minder asfalt).

Groenere buurt

Door de buurt groener te maken kunnen we regenwater langer vasthouden. Daarnaast warmt de omgeving minder snel op en droogt het minder snel uit. Door minder verharding toe te passen krijgt de riolering ook minder water af te voeren. Dit voorkomt wateroverlast. Een groenere buurt met veel bomen brengt verkoeling, verbetert de gezondheid en vergroot het welzijn. Bewoners kunnen zelf meehelpen door hun tuinen minder te betegelen en meer te vergroenen.

Blauwere buurt

Bij zware buien kan de bestaande riolering het regenwater niet voldoende afvoeren. In het riool wordt afvalwater en regenwater nu nog gezamenlijk afgevoerd door één buis. Dit is niet duurzaam. Schoon regenwater raakt vervuild en moet daarna weer gezuiverd worden op de rioolwaterzuivering. Dat kost veel energie en het water verdwijnt ook nog eens rechtstreeks in het Gooimeer. Dit gaan we verbeteren door regenwater schoon te houden en her te gebruiken voor het groen in de buurt. Dat doen we door waterpasserende straatstenen te gebruiken waardoor het regenwater rechtstreeks in de bodem wegzakt. Daarnaast leggen we een apart regenwaterriool aan met ‘lekke buizen’ waardoor het regenwater in de bodem verdwijnt. Zo verminderen we de kans op wateroverlast bij zware buien en verbeteren we de waterhuishouding in de buurt.

Afkoppelen bewoners

In de straat komen dus twee buizen te lopen. Eén voor afvalwater en één voor regenwater. Op het regenwaterriool sluiten we zoveel mogelijk daken van woningen aan. Dit kan eenvoudig door de regenpijpen aan de voorzijde van woningen aan te sluiten. Ook daarmee voorkomen we wateroverlast in de buurt. Hiervoor vragen wij de medewerking van bewoners. De aanleg is gratis en wordt door onze aannemer verzorgd. Daarnaast blijft het regenwater ook beschikbaar voor het groen in de buurt. Zo koppelen we samen regenwater af van het afvalwaterriool en maken we de buurt klimaatbestendiger!

Elke druppel telt!

Wilt u zelf aan de slag met uw tuin of woning om deze klimaatbestendig te maken? Kijk dan voor afkoppeltips en een groenblauwe tuin op: huizenklimaatbewust.nl/afkoppelen.

 Naar boven