Home > Klimaatbestendig > Nieuws - Klimaatbestendig > De klimaat-stresstest

De klimaat-stresstest (09-01-2018)

Waterschap en gemeenten presenteren de klimaat-stresstest

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft samen met gemeente Huizen en veertien andere gemeenten getest hoe klimaatbestendig hun regio is.

Klimaatatlas

De resultaten van de zogenaamde ‘stresstest’ zijn verwerkt in een klimaatatlas. De atlas geeft een eerste inzicht in welke gebieden kwetsbaar zijn voor wateroverlast en hitte. De betrokken instanties en inwoners kunnen zich zo voorbereiden en waar nodig maatregelen nemen. De resultaten zijn in te zien via agv.klimaatatlas.net/.

Klimaatverandering

Door klimaatverandering worden de zomers droger, warmer en duren ze langer. Daarnaast vallen er steeds vaker zware regenbuien. Testen zoals de stresstest zijn vanaf 2019 verplicht voor alle gemeenten en worden om de zes jaar herhaald. De testen vormen een eerste stap op weg naar een klimaatbestendig Nederland. Wethouder Gerrit Pas: “Klimaatveranderingen stellen ons voor een grote maatschappelijke opgave. We moeten overstappen op duurzame energiebronnen en minder energie verbruiken. Woningen en bedrijven zullen in de nabije toekomst niet meer verwarmd worden met aardgas. Daarnaast is het nodig om onze leefomgeving minder kwetsbaar te maken voor klimaatverandering. De stresstest laat mooi zien waar het nog onvoldoende klimaatbestendig is. De gemeente roept bewoners en bedrijven op om deze plekken gezamenlijk aan te pakken.”

Huizen Klimaatbewust

De samenwerking tussen de gemeenten en het Waterschap AGV past goed binnen de doelen van ‘Huizen Klimaatbewust’. De gemeente Huizen heeft al diverse maatregelen genomen om wateroverlast te voorkomen. Onder andere het aanbrengen van WADI’s (droge sloot voor het opvangen van regenwater), het plaatsen van een bergingsbak onder de rotonde bij de Gooilandweg en het afkoppelen van regenpijpen in de Zuidereng.

 Naar boven