Home > Groen > Projecten - Groen > Ooievaarspaal in het Stadspark

Ooievaarspaal in het Stadspark

Naast de Bijenschans staat een ooievaarsnest. Alleen de basis staat er om het nest te bouwen. De ooievaar bouwt het nest verder zelf. Het ooievaarspaar bouwt van grote takken en mos een nest, dat soms meerdere jaren wordt gebruikt.

Als twee ooievaars op hun nest zitten, verklaren ze elkaar de liefde met snavelgeklepper. Ooievaars zijn niet trouw aan elkaar, maar ‘nesttrouw’. Dat verklaart waarom sommige ooievaarspaartjes lang bij elkaar blijven. Het vrouwtje legt elk jaar één legsel van gewoonlijk 4 eieren, die 33 tot 34 dagen na het leggen om de beurt uitkomen. Beide ouders broeden om beurten de eieren en voeden ook beide de jongen. De jongen verlaten het nest 58 tot 64 dagen na het uitkomen en worden hierna nog 7 tot 20 dagen gevoed door de ouders. Een volwassen ooievaar is ongeveer 1 meter groot en heeft een vleugelspanwijdte van 170 cm. Ooievaars kunnen wel 30 jaar worden. In augustus zijn de jongen groot genoeg voor de trek naar het zuiden.

Beschermingsprogramma’s in heel Europa hebben ervoor gezorgd dat de ooievaar ook weer volop broedt in België, Nederland, Zwitserland en Zweden. Het is nu afwachten of dit nieuwe ooievaarsnest komend jaar bewoond gaat worden!

 Naar boven