Home > Energiezuinig > Nieuws - Energiezuinig > Samen op pad naar een energieneutrale regio

Samen op pad naar een energieneutrale regio (05-12-2017)

Ondertekening Regionale Energiestrategie Gooi en Vechtstreek op 24 november 2017 in Spant! te Bussum

De klimaatambities uit Parijs betekenen voor Nederland dat we de energiesystemen ingrijpend moeten veranderen. Van fossiele brandstoffen met veel CO2-uitstoot naar volledig duurzame energiebronnen. In Gooi en Vechtstreek hebben verschillende partijen als bewoners, netbeheerders, waterschap, regiogemeenten, woningcorporaties en energiecoƶperaties de afgelopen periode samengewerkt aan een Regionale Energiestrategie. Op 24 november 2017 hebben zij hun handtekening gezet om samen aan de slag te gaan met de energietransitie.

U kunt meer hierover lezen in het beeldverslag Samen op pad. Ook kunt u de onderstaande video van GooiTV bekijken.

 Naar boven