Home > Energiezuinig > Nieuws - Energiezuinig > Nieuwe zonnepanelen op dak gemeentehuis

Nieuwe zonnepanelen op dak gemeentehuis (12-10-2018)

De zonnepanelen op het gemeentehuis worden vervangen. De huidige ruim 100 panelen zijn klein en verouderd. Ze maken plaats voor een systeem van 515 nieuwe, grotere zonnepanelen. Het college van burgemeester en wethouders wil hiervoor de aanbesteding in gang zetten. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet bij het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Milieuprogramma 2016-2020

Het voornemen om de zonnepanelen te vervangen was al opgenomen in de tweede tussenrapportage over het Milieuprogramma 2016-2020, door de gemeenteraad vastgesteld in maart 2018.

Duurzaam

Het nieuwe systeem is naar verwachting goed voor de duurzame elektriciteitsopwekking van jaarlijks 145.000 kWh. Daarmee wordt circa 30% van het elektriciteitsverbruik van het gemeentehuis door de gemeente zelf duurzaam opgewekt. De overige 70% wordt dan geleverd van in Nederland opgewekte windenergie, net zoals dat voor andere gemeentelijke gebouwen en de openbare verlichting gebeurt. De opwekking van 145.000 kWh staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ruim 40 huishoudens.

Aanleiding

De directe aanleiding voor het besluit is geweest dat de huidige, in 2001 geplaatste zonnepanelen op het gemeentehuis sterk zijn verouderd en enkele onderdelen defect zijn geraakt, waardoor het systeem niet goed meer functioneert. In de aanbesteding zullen overigens strenge eisen worden opgenomen voor de recycling van de oude zonnepanelen. Wellicht kunnen enkele oude panelen worden ingezet voor educatieve doeleinden. Dat wordt nog nagegaan.

Subsidie

Met de verleende subsidie door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt geborgd dat de investering zich binnen 10 jaar terugverdient. Dit is ongeveer gelijk aan de terugverdientijd voor zonnepanelensystemen bij particulieren. Ook vanuit financieel oogpunt is de investering dus zeer verantwoord.

Plaatsing in 2019

Nog dit jaar zal opdracht worden gegeven voor het plaatsen van de zonnepanelen. De plaatsing zelf is voorzien in het vroege voorjaar van 2019.

 Naar boven