Home > Energiezuinig > Energiesubsidieregeling Mijn Huis Klimaatbewust

Energiesubsidieregeling Mijn Huis Klimaatbewust

Alle woningeigenaren in Huizen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor energiemaatregelen in de woning. De gemeenteraad stelde daartoe de subsidieregeling Mijn Huis Klimaatbewust vast.

Voor wie is de regeling bedoeld?

De regeling is bedoeld voor eigenaren van een koopwoning in de gemeente Huizen.

Kan ik als huurder energiesubsidie aanvragen?

Nee, dat is niet mogelijk. Neemt u in dit geval contact op met uw verhuurder of woningcorporatie.

Moet ik samen met buren subsidie aanvragen of kan ik ook individueel aanvragen?

Beide zijn mogelijk. Woningeigenaren kunnen op individuele basis subsidie aanvragen. Voor woningeigenaren die toch samen en gelijktijdig subsidie aanvragen is er wel een extraatje: de buurbonus. Deze buurbonus is een aanvulling op de individuele subsidie. Wilt u voor de buurbonus in aanmerking te komen, dan dient u met minstens drie woningeigenaren samen subsidie aan te vragen. U hoeft niet in hetzelfde gebied te wonen, zolang u maar in Huizen woont.

Waar moet ik rekening mee houden bij de aanvraag?

De regels en voorwaarden leest u in het aanvraagformulier en de toelichting. Enkele belangrijke regels zijn:

 • Subsidie wordt alleen verstrekt voor bestaande woningen, niet voor nieuwbouwwoningen.
 • Subsidie wordt geweigerd, indien u op het moment van de aanvraag al verplichtingen bent aangegaan met de installateur of aannemer voor plaatsing van de energiemaatregel.
 • Subsidie wordt geweigerd, indien het om een maatregel gaat voor nieuw te plaatsen uitbreidingen aan woningen, zoals aan- en uitbouwen, erkers en dakkapellen.
 • Subsidie wordt geweigerd, indien de energiemaatregel zelf wordt geplaatst (zogeheten doe-het-zelfmaatregelen).

Voor welke maatregelen is er subsidie?

Het aanvragen van subsidie is mogelijk voor:

 • dakisolatie
 • spouwmuurisolatie
 • gevelisolatie 
 • vloerisolatie 
 • HR++ glas 
 • zonnepanelen
 • zonnepannen/dakvervangende zonnepanelen
 • zonneboiler

Hoe hoog is de subsidie?

De hoogte van de subsidie hangt af van aard en de omvang van de maatregel. Het subsidiebedrag is (zonder de buurbonus) ongeveer 15 tot 20% van de investering in de energiemaatregel.

Hoe hoog is de buurbonus?

Indien u met minstens 3 woningeigenaren gelijktijdig subsidie aanvraagt, ontvangt elke aanvrager een buurbonus van € 200,- per woning. Met buurbonus kan de subsidie oplopen tot maximaal 40% van de investering.

Is er een maximum aan subsidie?

Ja. De maximale subsidie per woning is (inclusief eventuele buurbonus) € 1.000,-. Een uitzondering is de subsidie voor woningen waarop zonnepannen (ofwel dakvervangende zonnepanelen) worden geplaatst, zie daarvoor de aanvraagformulieren en de toelichting. De gemeentelijke subsidie per woning (inclusief eventuele buurbonus) bedraagt in elk geval nooit meer 40% van de investering van de uitgevoerde energiemaatregelen in die woning.

Vanaf welke datum kan ik een aanvraag indienen?

Aanvragen is mogelijk vanaf 1 januari 2017. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Kan ik ook subsidie aanvragen voor maatregelen die al getroffen zijn?

Nee, dat is niet mogelijk.

Meer informatie en aanvragen

De volledige tekst van de subsidieregeling van 'Mijn Huis Klimaatbewust' leest u op de site van overheid.nl. De aanvraagformulieren, de regeling en de toelichting kunt u hieronder downloaden. U kunt ook binnen de openingstijden terecht bij het Omgevingsloket van de gemeente.

1. Voordat u de maatregel(en) plaatst of verplichtingen aangaat, vraag u subsidie aan met het:


2. Nadat u de energiemaatregel(en) heeft laten aanbrengen, vraagt u om vaststelling en uitbetaling van de subsidie met het:

Tot slot, zijn er nog andere regelingen waarvan ik gebruik kan maken?

Op dit moment (september 2017) zijn er de volgende landelijke regelingen:

 1. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Hiermee ontvangt u een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Meer informatie: rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie.
 2. Energiebespaarlening. Met de Energiebespaarlening kunnen huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren een lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen. Dit tegen een gunstige rente. Meer informatie: energiebespaarlening.nl.
 Naar boven