Home > Groen > Nieuws - Groen > Huizen erkend als Bijvriendelijke gemeente

Huizen erkend als Bijvriendelijke gemeente (13-03-2018)

De gemeente Huizen is erkend als Bijvriendelijke gemeente door Nederland Zoemt. “Als gemeente doen we er alles aan om deze nuttige beestjes zich thuis te laten voelen. We zijn dan ook trots dat we officieel zijn erkend als Bijvriendelijke gemeente”, aldus wethouder Gerrit Pas. 
 

Als bijvriendelijke gemeente zorgt Huizen voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen. Daarnaast heeft Huizen haar groenbeheer aangepast om de leefomgeving van de wilde bij te verbeteren. Ook worden er bijvriendelijke bomen en struiken geplant. Door deze maatregelen heeft Huizen de erkenning van Bijvriendelijke gemeente verdiend.

Het gaat niet goed met de wilde bij

Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening: 80% van de voedselgewassen wordt bestoven door insecten als de wilde bij. De grootste bedreiging voor de wilde bij is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van groen. Bijen worden niet blij van betegelde tuinen en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.

Meer informatie

Zelf in actie komen? Op nederlandzoemt.nl vindt u meer informatie over wat u kunt doen om de wilde bij te helpen.

 Naar boven