Gemeente Huizen

Huizen klimaatbewust

Huizen Klimaatbewust is de naam die we geven aan allerlei activiteiten die bijdragen aan het klimaatbeleid in Huizen. Klimaatbeleid vatten we breed op. Zowel de oorzaken als de gevolgen van de klimaatverandering vragen aandacht. Binnen Huizen Klimaatbewust spelen vier thema’s een grote rol: energiezuinig, klimaatbestendig, van afval naar grondstof en groen. Het gaat dus om energiebesparing en duurzame energieopwekking. Maar ook om het klimaatbestendig maken van onze wijken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende waterafvoer en een groene, natuurvriendelijke inrichting van parken en tuinen. Op deze site vindt u de activiteiten per thema die bijdragen aan het klimaatbeleid in Huizen.  Dit kunnen we niet alleen. Daarom vragen we ook de inzet van onze inwoners, instellingen en bedrijven!

Wat kunt u zelf doen?

Er zijn veel dingen die u zelf kunt doen om klimaatbewust bezig te zijn. Bijvoorbeeld zonnepanelen aanbrengen op uw dak, uw tuin zo groen mogelijk beplanten en uw afval scheiden. Op deze site vindt u praktische tips.

Meld uw eigen bijdrage aan!

Heeft u al zonnepanelen op uw dak? Of een watervriendelijke tuin? Of doet u iets anders in het kader van ´klimaatbewust´? Meld uw eigen bijdrage dan aan. Misschien past uw actie of project op de projectenkaart van deze website. Op die manier stimuleert u andere Huizer inwoners om ook klimaatbewust aan de slag te gaan. Aanmelden kan via klimaatbewust@huizen.nl

U kunt deze kaart niet zien. Daarom leggen we graag uit wat er op de kaart te zien is. Op de kaart staan alle projecten van Huizen die vallen onder het overkoepelend project ‘Huizen klimaatbewust’. De projecten zijn onderverdeeld in verschillende thema’s: groen, klimaatbestendig, energiezuinig en van afval naar grondstof. U kunt de projecten die op de kaart staan afgebeeld ook terug vinden onder elk tabblad: groen, klimaatbestendig, energiezuinig en van afval naar grondstof. Klik dan op ‘projecten’.

 Naar boven